ČSA 12/32, 78501 Šternberk
+420 910001995
info@istrade.cz

Jak může WiFi zpomalit rychlost připojení

Poskytovatel Internetu

Jak může WiFi zpomalit rychlost připojení

Každá naše přípojka k Internetu končí zásuvkou či kabelem. To je jediné místo, kde lze při dodržení správné metodiky měření ověřit realnou rychlost Vaší Internetové přípojky. Měření rychlosti přes jakékoliv WiFi či jiné další domácí zařízení již není relevantní pokud jde o rychlost kterou od nás dostáváte.

 Již delší dobu roste obliba všech bezdrátových technologií a to nejen pokud jde o WiFi. Výrobci a prodejci se zákazníky snaží přesvědčit že pouze WiFi je to nejlepší a že klasické kabely jsou již dávno přežitkem. Bohužel se s tímto názorem setkáváme například i při výstavbě či rekonstrukcích domů či bytů. Proč do projektu dávat kabelové rozvody když to můžeme udělat lépe, levněji a bezdrátově? Vždyť stačí zajít do nejbližšího obchodu s elektrem a koupit si WiFi router. Je to velký omyl. Zde je nutno podotknout, že domácí WiFi je vhodné pouze jako doplněk k připojeni pomocí kabelu, či v případě že potřebujete se svým zařízením být dočasně mobilní v rámci bytu nebo pro připojení mobilních zařízení jako jsou telefony či tablety. V každém připadě je WiFi vhodné pro běžné nenáročné používání v připadech kdy kvalita spojení není důležitá.

Domácí WiFi je totiž v současné době často nejslabším článkem a to u jakéhokoliv poskytovatele. Všechna radiová zařízení totiž podléhaji regulaci a kvůli vzájemné kompatibilitě musí splňovat společné normy. Pro většinu uživatelů je to jen „krabička s anténkou“ a nezajíma se o to jak a za jakých podmínek fungují. Každé radiové vysílač vysílá elektromagnetické záření a přijímač naopak toto záření zachytává a zpracovává. Každý takový vysílač vysílá na určité střední frekvenci a využívá určitou šířku frekvenčního spektra, čemuž múžeme říkat radiový kanál. Aby se zařízení navzájem nerušila je nutné aby každé vysílací zařízení v dosahu přijímače vysílalo na jiném kanále. Pokud by dva nebo více vysílačů v dosahu přijímače vysílalo na stejném kanále, nebo by se tyto kanály překrývaly bude docházet k nežádoucím interferencím – rušení. Data které chceme přenášet musejí vhodným způsobem modulovat toto elektromagnetické záření. Přijímač poté zpětně takto přijímaný signál demoduluje a získává data která byla předána modulátoru vysílače. Pokud je vysílací kanál bez rušení ( čistý ) a dostatečně silný mohou byt data modulována s vyšší hustotou, tzn. že přenos za daných podmínek muže být rychlejší. A podle kvality signálu i mnohonásobně rychlejší. Dle současných standardů mohou rychlosti domácích WiFi dosahovat i více než 900Mb. To jsou ty krasné nápisy na WiFi něco jako 54Mb, 150Mb, 300Mb, 450Mb, 900Mb… V každém připadě tyto hodnoty rychlostí nelze zaměňovat s rychlosti Internetové připojky, jde o zjednodušeně řečeno maximalní teoretické rychlosti jakou josu schopny WiFi zařízení komunikovat ( v praxi tedy nejčastěji WiFi – PC či Notebook ). Zatím vše vypadá nádherně. 900Mb se již opticky blíží kabelovému Ethernetu 1Gb. Jako spousta jiných věcí je i tady realita trochu jiná. Především elektromagnetické pole klesá nejen se vzdáleností od vysílače ale při frekvencích použitých u WiFi se šíří téměř výhradně přímočaře. Jakákoliv překážka na cestě k přijímači ( vlastně i vzduch ) tedy způsobuje jeho útlum a ten je mimo jiné závislý na materiálu ze kterého je překážka a její tloušťce. Často se setkáváme tedy s dotazy typu „jaký dosah má to které WiFi. Na tuto otázku nelze tedy fundovaně zodpovědět, protože jiný dosah bude mít ve volném prostoru a jiný například v panelovém bytě. A čemu říkat dosah? Maximální vzdálenosti na kterou se přijímač ještě spojí s vysílačem nebo maximální vzdálenost na kterou bude spojení ještě fungovat na určité minimální rychlosti? Uváděné rychlosti to totiž jsou pro daný typ WiFi MAXIMÁLNÍ a dosažitelné za ideálních podmínek. Realita se však k ideálním podmínkám nebude většinou ani vzdáleně blížit. Pokud jsou tedy podmínky horší ( slabší signál, či větší rušení ) dochází ke snížení hustoty modulace a tím ke snížení maximální propustnosti. Pokud jsou podmínky stále špatné dochází k dalšímu snížení modulace. Tak se může stát že podmínky budou tak špatné, že se modulace zastaví až na maximální propustnosti 1Mb nebo se dokonce spojeni na chvíli rozpadne úplně. Takže 300Mb na WiFi routeru neznamená že data mezi routerem a vaším notebookem poputují touto rychlostí, ale jen to, že tato rychlost bude vždy nižší a v nejhorším případě se muže blížit nule! Asi vás napadne když mi počítač ukazuje „plný signál“ tak to přece musí fungovat na 100% ne? Bohužel je to velký omyl. Není důležitá jen absolutní hodnota signálu ale především rozdíl mezi signálem a interferencemi – rušením.  A odkud se to rušení bere, řeknete si. Bere se z mnoha různých zdrojů ( jako například jiné bezdrátové systémy a ovladače ale například i BlueTooth ) ale nejčastěji to bude z WiFi zařízení u vašich sousedů. Jak jsem již dříve uvedl každý vysílač a přijímač jsou naladěny na nějaký vysílací kanál. WiFi musí splňovat podmínky regulátora kmitočtového spektra a ten určil že pro WiFi pracující v pásmu 2.4Ghz bude k dispozici celkem ( u nás ) 13 kanálů, které jsou od sebe vzdáleny 5Mhz. Řeknete si 13 to mi doma musí stačit ne? Jenže to má drobný háček. V současné WiFi používá kanály o šířce 20 ale i 40Mhz. Pokud jsou ale kanály od sebe vzdáleny pouze 5Mhz znamená to, že pro celé WiFi použitelné pásmo jsou k dispozici pouze 3, resp 1 kanál který se vzájemně neruší ! A zkuste poskenovat na vašem notebooku či tabletu okolní sítě. V husté zástavbě či v panelových bytech jich můžete napočítat i desítky. A to je ten hlavní problém WiFi. Většina uživatelů využívá šířky kanálů 40Mhz a tím pádem vas bude rušit zcela jistě. Je to jen otázka míry. Stejně tak budete rušit i vy je. Rušení navíc není konstantní. Liší se v čase jednak z důvodů vytížení od okolních WiFi ale také počtem aktivních WiFi ve vašem okolí. Často slýcháváme argumenty typu „ráno to funguje normálně ale večer je to pomalé“ nebo „několik let to bylo v pořádku ale od určitého období jsou problémy“ Pravděpodobně si váš soused koupil nový WiFi router nebo si ho přeladil.

Mějte prosím na paměti že WiFi z výše uvedených důvodů je jako doplněk a není vhodné pro připojení, TV, hraní her, Skype a pod. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat.